REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne Sklep internetowy www.drogeriaspa.pl jest własnością firmy PHU Polan Anna Kasprzysiak z siedzibą w Nieporęcie przy ul. Rejtana 10. Telefon: 509-756-278, NIP: 718-17567-50, Regon: 451205655 Bank: Millennium Bank, Nr rachunku: 89 1160 2202 0000 0000 9689 3569. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupów oferowanych towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.drogeriaspa.pl .

§2

Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Oferta sklepu obowiązuje na terenie Polski. Zamówienie złożone w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zamian i aktualizacji oferty oraz akcji promocyjnych prezentowanych w sklepie internetowym www.drogeriaspa.pl .

§3

Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej. Wszystkie podane ceny są przedstawione w złotych polskich(PLN) i zawierają podatek VAT.

§4

Firma PHU Polan Anna Kasprzysiak zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego informowania o tym. Jednocześnie firma PHU Polan Anna Kasprzysiak zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia zamawiającego o zaistniałej sytuacji. Brak akceptacji nowej ceny przez zamawiającego jest równoznaczny z anulowaniem zamówienia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji .

§5

Warunki zamawiania i sprzedaży Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć wyłącznie osoba pełnoletnia zwana dalej "Kupującym". Zamówienia są przyjmowane przez wszystkie dni roku 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą rozpatrywane w następny dzień roboczy . Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji konta internetowego znajdującego się na stronie sklepu internetowego.

§6

Kupujący w sklepie internetowym ma możliwość skorzystać z następujących form płatności za zakupione produkty: a. PRZELEW - Kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i jego wartości, b. ZA POBRANIEM – Kupujący uiszcza opłatę za towar będącą sumą kosztów transportu danego towaru i jego wartości doręczycielowi. c. PŁATNOŚĆ INTERNETOWA DOTPAY- Autoryzacji płatności online i kartą kredytową dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych online DotPay.pl. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji. Dotpay oferuje obsługę przelewów internetowych w dwóch modelach: Transfer – gdzie wystarczy zatwierdzić transakcje pinem lub tokenem, obsługiwany przez następujące banki: : mTransfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Płacę z iPko, Przelew24 BZ WBK, Płacę z IKO, Płać z ING, Płać z Nordea, BPH Pay By Link, Pekao24 Przelew,Millennium Płatności Internetowe, Płacę z Alior Bankiem, Płacę z Citi Handlowy, r-Przelew Raiffeisen Bank, Meritum Bank Przelew, Pay Way Toyota Bank, Płać z BOŚ,Alior Sync, Eurobank Płatności Online, Płacę z Idea Bank Podczas finalizowania zakupu wszystkie szczegóły przelewu są wypełniane automatycznie. Dzięki temu kupujący nie musi ręcznie wprowadzać kwoty ani numeru zamówienia, numeru rachunku, nazwy sklepu ani innych danych niezbędnych do poprawnego wykonania wpłaty. Przelew online – obsługa przelewów online wysłanych poprzez bankowość internetową: ING Bank Śląski, BPH Sezam, przelew bankowy, przekaz pocztowy, Deutsche Bank PBC, iPko, Credit Agricole Bank Polska, Invest Bank, Bank Ochrony Środowiska,Bank Gospodarki Żywnościowej, BNP Paribas, Volkswagen Bank Polska, BS Wschowa, Polbank EFG, Getin Bank System DotPay oferuje również płatności poprzez kartę kredytową. Płatności kartą kredytową to bardzo popularny, łatwy i wygodny sposób zapłaty. Dzięki nim płacić można kartą wydaną w Polsce, jak również za granicą. Dodatkowe zabezpieczenia gwarantują, że transakcje takie są bezpieczne, a liczba sklepów akceptujących karty kredytowe stale wzrasta. Z wykorzystaniem Dotpay można dokonać transakcji następującymi kartami płatniczymi: - VISA - MasterCard - Diners Club International - JCB - Maestro - Visa Electron

§7

Dane osobowe i opinie kupującego Dane osobowe udostępnione dobrowolnie przez Kupującego są gromadzone i administrowane przez firmę PHU Polan Anna Kasprzysiak zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „ O ochronie danych osobowych” wraz późniejszymi zmianami. Dane te są poufne i nie są przekazywane, ani sprzedawane osobom trzecim . W każdej chwili Kupujący ma prawo do ich kontroli, poprawiania oraz usuwania. Kupujący przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie wprowadzane przez siebie treści, m. in. za opinie na temat produktów. Firma PHU Polan Anna Kasprzysiak zastrzega sobie prawo do publikacji fragmentów lub całości treści stworzonych przez Klientów.

§8

Realizacja zamówienia Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych od daty złożenia zamówienia przez Kupującego. Zamówienia realizowane są po wpłynięciu na nasze konto bankowe 100 % wymaganej kwoty lub za pobraniem. Przy dokonywaniu płatności przelewem w tytule płatności konieczne jest wpisanie numeru zamówienia . Dane do przelewu bankowego: PHU Polan Anna Kasprzysiak, Bank: Millennium Bank Oddział w Warszawie, Nr rachunku: 89 1160 2202 0000 0000 9689 3569 Tytuł przelewu : zamówienie nr… Kupujący może dokonywać korekty zamówienia oraz anulować zamówienie do momentu otrzymania potwierdzenia o przyjęciu zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia przez Kupującego może nastąpić drogą pisemną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po przyjęciu zamówienia do realizacji nie jest możliwe jego anulowanie. Firma PHU Polan Anna Kasprzysiak zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularzy zamówień wypełnionych błędnie. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się, że zamówienie zostało anulowane. Firma PHU Polan Anna Kasprzysiak nie odpowiada za usterki w przesyłaniu potwierdzeń drogą mailową, spowodowanych czynnikami niezależnymi od niej np. awariami łącz lub serwerów. W przypadku zakupu towaru, któremu została przypisana błędna cena przez błąd serwera lub obsługę, kupujący zostanie o tym poinformowany i jeśli jej nie zaakceptuje, zamówienie zostanie anulowane. Zamawiający będący płatnikami podatku VAT proszeni są o zaznaczenie tego w formularzu (wybraniu odpowiedniej opcji) oraz podanie niezbędnych danych do prawidłowego wystawienia faktury VAT. Zamówienie z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem naszej firmy do jej wystawienia bez podpisu odbiorcy.

§9

Dostawa Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Regulacje dotyczące przesyłki towarów są określone w regulaminach tych instytucji. Zakupiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego w zamówieniu. W przypadku chwilowego braku towaru w magazynie, Kupujący zostaje o tym poinformowany i jeśli nie wyrazi zgody na otrzymanie zamawianego towaru w innym terminie przysługuje mu prawo całkowitej lub częściowej rezygnacji z zamówienia . Za opóźnienia spowodowane przez Pocztę Polską firma PHU Polan Anna Kasprzysiak nie ponosi odpowiedzialności.

§10

Warunki zwrotu i reklamacji Zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów (Dz.U. nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) kupujący ma prawo do zwrotu towarów do 10 dni bez podania przyczyny, pod warunkiem, że jest on oryginalnie zapakowany, nie był używany i jest w stanie nienaruszonym, składając stosowne oświadczenie. W PRZYPADKU ZWROTU LUB REKLAMACJI PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT - zostanie Państwu wysłany stosowny formularz. Produkty wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy odsyłać przesyłką rejestrowaną (list polecony lub paczka Poczta Polska) na adres: PHU Polan Anna Kasprzysiak, ul. Rejtana 10 05-126 Nieporęt. Przesyłki wysyłane na inny adres lub za zaliczeniem pocztowym nie będą odbierane. Kupujący zobowiązany jest do odesłania zakupionych towarów na własny koszt wraz z oryginalnym dowodem zakupu. W przypadku zwrotu, koszty dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. W przypadku uznanej reklamacji zwracamy koszt dostawy towaru najtańszą przesyłką rejestrowaną wg cennika Poczty Polskiej. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do naszej firmy reklamowanego towaru. O sposobie załatwienia reklamacji informujemy pisemnie pocztą elektroniczną, chyba że nastąpiły wcześniej inne uzgodnienia. Po uznaniu zwrotu lub reklamacji pieniądze prześlemy w ciągu 7 dni na wskazany numer konta. Opłatę za przesyłki zwracane bez podania przyczyny ponosi Kupujący.

§11

Mimo dołożenia wszelkich starań firma PHU Polan Anna Kasprzysiak nie gwarantuje, że zamieszczone na stronie internetowej sklepu zdjęcia prezentujące oferowane produkty nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń i reklamacji.

§12

Prawa autorskie Wszelkie treści i prezentacje zawarte na stronach www.drogeriaspa.pl są chronione prawami autorskimi i należą do firmy PHU Polan Anna Kasprzysiak . Niedozwolone jest ich wykorzystywanie i kopiowanie bez zgody firmy PHU Polan Anna Kasprzysiak. Zawarte na stronie zdjęcia produktów, nazwy i znaki towarowe producentów są ich własnością i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.

 

Firma PHU POLAN Anna Kasprzysiak wysyła poprzez sklep internetowy, po wykonanym zamówieniu, prośbę do klienta o wyrażenie opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu. Opinia taka ukazuje się na portalu www.okazje.info.pl, z którym firma współpracuje. Firma PHU POLAN Anna Kasprzysiaka nie udostępnia portalowi okazje.info.pl danych osobowych klientów.

§14

Kupujący zakładając konto w sklepie internetowym www.drogeriaspa.pl oraz dokonując w nim zakupów akceptuje jednocześnie niniejszy Regulamin.

§15

Postanowienia końcowe W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem są obowiązujące przepisy prawa cywilnego.

§16

REKLAMACJA PRODUKTU
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.      Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

3.     Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

3.1.      pisemnie na adres: ul. Rejtana 10, 05-126 Nieporęt;

3.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@drogeriaspa.pl;

4.     Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.      W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul.Jana Kazimierza 7F, 05-126 Nieporęt . Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.      Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

§17

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

1.1.    pisemnie na adres: ul. Rejtana 10, 05-126 Nieporęt;

1.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@drogeriaspa.pl;

2.    Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

3.1.    dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

3.2.    dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.    Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Rejtana10, 05-126 Nieporęt.

7.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.    Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.1.    Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.2.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.3.    W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.1.    (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Przejdź do góry